Username
    Password
 
   Register     Forgot Pwd
 
 สิทธิพิเศษเหนือใคร บุฟเฟ่ต์โทรฟรีทุกเครือข่าย
 โทรฟรีระหว่างสาขา
 การออกบูธในงาน ICT EXPO 2012/2013
 
 • ลดค่าโทรศัพท์ได้ทั้งองค์กร  เช่นโทรระหว่างสาขา,
      โทรมือถือ,โทรทางไกล และโทรต่างประเทศ
 • คุ้มค่าตั้งแต่เดือนแรกที่ใช้งานด้วยผลการลดค่าโทรศัพท์
      ไม่ต่ำกว่า 60%
 • สัญญาณคมชัด ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ
 • ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้งานเดิม
 • ติดตั้งง่ายเพียงเชื่อมต่ออุปกรณ์  HybridHUB กับตู้สาขา
       เดิมของท่านก็สามารถใช้งานได้แล้ว
 • รองรับเงื่อนไขการใช้บริการที่หลากหลายรูปแบบเช่น
       การซื้อ,การเช่า หรือการเหมาจ่าย
 • มีระบบ Report เพื่อการประเมิณผลการลด โดยละเอียด
 •  
    Home           Products           Support           About Us           Contact Us           Site Reference
  Copyright 2005-2007, Nettech Marketing Group Co.,Ltd. All rights reserved.